Afspraak maken

Ook al hebben jullie de allerbeste bedoelingen, toch bestaat de kans dat je werknemers of jijzelf tijdens het werk een fout maken en dat iemand (je klanten, de klanten van je klanten, …) hierdoor schade ondervindt. Om je bedrijf te beschermen tegen de mogelijk zware financiële gevolgen van een aansprakelijkheidsclaim, neem je best een verzekering Beroepsaansprakelijkheid

Verzekering beroepsaansprakelijkheid voor kmo’s

Wat dekt een verzekering Beroepsaansprakelijkheid?

Een verzekering Beroepsaansprakelijkheid vergoedt personen of bedrijven die schade lijden door een beroepsfout van jou of je werknemers. Die beroepsfouten kunnen verschillende vormen aannemen. Enkele voorbeelden:

- Je bent boekhouder en door een fout advies moet één van je klanten plots veel meer belastingen betalen dan normaliter nodig was.
- Je bent garagehouder en één van je werknemers laat tijdens het werk een zware moersleutel vallen op een auto van één van jullie klanten.
- Je runt een IT-bedrijf en installeert een nieuw netwerk bij een klant. Door een foute programmatie is de klant evenwel heel wat data kwijt.

In al deze gevallen kan je bedrijf aansprakelijk gesteld worden voor de schade die anderen oplopen. Je verzekering Beroepsaansprakelijkheid zal deze schade vergoeden. Deze polis dekt je aansprakelijkheid voor schade aan derden
• tijdens je werk
• door producten die je geleverd hebt
• door werken die je uitgevoerd hebt

Ook schade door smaad of laster en door schending van intellectuele eigendomsrechten is gedekt.


De dekking geldt wereldwijd, met uitsluiting van het rechtsgebied van de Verenigde Staten en Canada.

Wat is er niet verzekerd in een verzekering Beroepsaansprakelijkheid?

Een verzekering Beroepsaansprakelijkheid biedt een ruime dekking. Toch zijn bepaalde risico’s uitgesloten. Waarover gaat het bijvoorbeeld?
• Schade die veroorzaakt wordt
- met opzet
- door een zware fout
- door het bewust overtreden van de wet
• Contractuele aansprakelijkheid
• Schadeclaims in het kader van een faillissement
• Je aansprakelijkheid als bestuurder: hiervoor sluit je best een aparte verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid af.

Je vindt de volledige lijst met uitsluitingen in de algemene voorwaarden van je verzekering Beroepsaansprakelijkheid. Ook een eventuele vrijstelling in je polis staat daar vermeld.


Is een verzekering Beroepsaansprakelijkheid verplicht?

Voor sommige beroepen wel. Denk aan architecten, boekhouders, vastgoedmakelaars, syndici, notarissen, … Oefen je een beroep uit waarvoor een verzekering Beroepsaansprakelijkheid niet verplicht is? Dan nog is zo’n verzekering echt aangewezen.

We hebben de voorwaarden van de verzekering Beroepsaansprakelijkheid ook aangepast op maat van een aantal specifieke beroepen:
• horeca
• garagisten en aanverwante beroepen
• wellness, beauty en health
• bouw- en installatiebedrijven
• land- en tuinbouw
• handel

Ben je actief in één van deze beroepscategorieën, dan krijg je bij ons de best mogelijke voorwaarden. Ook voor architecten en medische beroepen hebben we trouwens bijzondere voorwaarden.


Hoeveel kost een verzekering Beroepsaansprakelijkheid?

Hoeveel premie je betaalt voor je verzekering Beroepsaansprakelijkheid hangt van een aantal criteria af: je activiteit, de hoogte van de verzekerde bedragen, je aantal medewerkers, … We bezorgen je een gedetailleerde offerte.

Denk ook aan een rechtsbijstandsverzekering

De kans bestaat dat er discussie ontstaat over je aansprakelijkheid in geval van schade aan derden. Mogelijk ben je er zelf van overtuigd dat je geen enkele schuld treft. Om je belangen optimaal te laten verdedigen én torenhoge juridische kosten te vermijden, neem je best een rechtsbijstandsverzekering.

Opgelet, bepaalde risico’s zijn niet gedekt in je rechtsbijstandsverzekering:
- claims naar aanleiding van de wetgeving inzake arbeidsongevallen en arbeidsverhoudingen
- zuiver immateriële schade
- geschillen over motorrijtuigen
- opzettelijke misdrijven


Meer weten over een verzekering Beroepsaansprakelijkheid?

Neem dan meteen contact met ons op. We bekijken samen de mogelijkheden en bezorgen je een gedetailleerde offerte.