Afspraak maken

Ben je bestuurder van een bedrijf of een managementvennootschap? Weet dan dat je aansprakelijkheid als bestuurder in het gedrang kan komen als je bepaalde bestuursfouten aangewreven worden. Ook je privévermogen loopt gevaar. Om je hiertegen te beschermen, is een verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid aangewezen.

Wat dekt een verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid?

De polis bestuurdersaansprakelijkheid dekt de financiële gevolgen in van een bestuursfout in de uitoefening van het mandaat als bestuurder. Als bestuurder van een vennootschap (ook van een vzw) kan je aansprakelijk gesteld worden voor schade die door jouw fout of nalatigheid (of die van een collega-bestuurder) aan anderen berokkend wordt. Denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

 • onterecht ontslag van een werknemer
 • door een bestuursdaad heb je de statuten van je vennootschap overtreden en hebben anderen schade geleden
 • een arbeidsongeval door jouw nalatigheid
 • een contract dat je afgesloten hebt, blijkt na een tijd vijfmaal duurder dan nodig
 • vergeten om een handelshuur te vernieuwen

Dit alles kan ertoe leiden dat je privévermogen bedreigd wordt. Via een verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid scherm je je persoonlijk vermogen af tegen dergelijke claims. In de polis verzekeren we ook rechtsbijstand. Deze waarborg betaalt de verdedigingskosten als gevolg van een schade-eis.

In de verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid kan je alle bestuurders van een bedrijf of vennootschap opnemen. Het is ook mogelijk om het bedrijf zelf als derde in het contract te vermelden, zodat alle bestuurders ook gedekt zijn voor fouten tegen het eigen bedrijf. De verzekering geldt wereldwijd.


Wat is er niet verzekerd in een verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid?

Bepaalde risico’s zijn uitgesloten. Het gaat om:

 • schade die opzettelijk veroorzaakt wordt
 • gekende feiten en voorafgaandelijke schade-eisen
 • geldboetes en straffen
 • misbruik van sociale goederen
 • schade die gedekt is door andere verzekeringen, zoals beroepsaansprakelijkheid

Je vindt de volledige lijst met uitsluitingen in de algemene voorwaarden van je verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid. Ook een eventuele vrijstelling in je polis staat daar vermeld.

Hoeveel kost een verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid?

Hoeveel premie je betaalt voor je verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid hangt van een aantal parameters af: de activiteit van je bedrijf, de financiële situatie van de vennootschap, de omvang ervan, de hoogte van de verzekerde bedragen, het schadeverleden, …

Neem ook een rechtsbijstandsverzekering

Wanneer je bestuurdersaansprakelijkheid geclaimd wordt, loop je ook het risico dat je strafrechterlijk vervolgd wordt. Het spreekt voor zich dat je je dan best laat bijstaan door een ervaren en gespecialiseerde advocaat. Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt, dan neemt de verzekeraar de kosten daarvoor op zich.

De volgende risico’s zijn evenwel niet gedekt in je rechtsbijstandsverzekering:

 • claims naar aanleiding van de wetgeving inzake arbeidsongevallen en arbeidsverhoudingen
 • zuiver immateriële schade
 • geschillen over motorrijtuigen
 • opzettelijke misdrijven

Meer weten over een verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid?

Neem dan meteen contact met ons op. We bekijken samen de mogelijkheden en bezorgen je een gedetailleerde offerte.