Afspraak maken

Via een groepsverzekering bouw je vanuit het bedrijf een aanvullend pensioen op voor je medewerkers. Ideaal aangezien het wettelijk pensioen voor bijna niemand zal volstaan om zijn levensstandaard na pensionering te behouden. Maar ook voor jou als werkgever biedt een groepsverzekering heel wat voordelen. Ontdek er hier alles over.


Wat is een groepsverzekering?

Een groepsverzekering is een extralegaal voordeel voor werknemers, waarmee zij een aanvullend pensioen opbouwen. Het is ook mogelijk om aanvullende waarborgen in de groepsverzekering op te nemen, zoals een dekking tegen overlijden, arbeidsongeschiktheid, een waarborg premievrijstelling …

De werkgever, het bedrijf, sluit de verzekering af. De premies worden ofwel volledig door de werkgever betaald, ofwel deels door de werkgever en deels door de werknemers. Die premie kan overeenkomen met een percentage van het loon of met een forfaitair bedrag.

Voordelen van een groepsverzekering voor de werknemer

Wat maakt een groepsverzekering zo interessant voor werknemers?

 • Ze sparen via hun werkgever een aanvullend pensioenspaarpotje bijeen.
 • Door de aanvullende waarborgen genieten de medewerker en zijn gezin extra financiële bescherming.
 • Netto levert een groepsverzekering (op het einde van de rit) veel meer op dan een evenwaardige verhoging van het brutoloon.
 • Er geldt een voordelige eindbelasting.
 • Ook als de medewerker van job verandert of ontslagen wordt, blijft de opgebouwde reserve voor hem behouden.
 • Als de medewerker zelf een deel van de premie betaalt, dan kan hij daarvoor onder bepaalde voorwaarden een belastingvoordeel genieten.

Voordelen van een groepsverzekering voor de werkgever

 • Een groepsverzekering helpt werkgevers in de war for talent: niet enkel om nieuwe medewerkers te overtuigen, maar ook om bestaande medewerkers sterker aan zich te binden.
 • De werkgever mag de premies voor de groepsverzekering fiscaal aftrekken als beroepskost, op voorwaarde dat de 80%-regel nageleefd is.
 • Een groepsverzekering is een interessante oplossing in het kader van de optimalisatie van het loonbeleid van het bedrijf: van de bijdragen die in een groepsverzekering gestort worden blijft netto veel meer over voor de werknemer dan van een gelijkwaardige brutoloonsverhoging.
 • Je betaalt op de premies voor de groepsverzekering slechts 8,86 aan RSZ-bijdragen, veel minder dus dan op het reguliere loon.
Echte nadelen zijn er niet. Wel moet je rekening houden met bepaalde aandachtspunten
 • Medewerkers genieten een rendementsgarantie in hun groepsverzekering. Die bedraagt in 2022 1,75%. Deze rendementsgarantie wordt evenwel gedragen door de werkgever. Als je groepsverzekering voor een werknemer (over de volledige looptijd) een rendement haalt dat lager ligt dan 1,75%, dan moet jij als werkgever het verschil bijpassen. Voorlopig bieden de meeste groepsverzekering evenwel nog steeds een rendement dat hoger ligt dan 1,75%. Deze wettelijke rendementsgarantie wordt jaarlijks herberekend.
 • Je betaalt als werkgever een premietaks van 4,4% op de bijdragen die je betaalt voor de groepsverzekering.
 • Je mag een groepsverzekering niet arbitrair toekennen aan bepaalde medewerkers en aan anderen niet. Zo zal je de groepsverzekering ofwel voor alle medewerkers in je bedrijf moeten openstellen, ofwel voor een of meerdere specifieke categorieën (bv. directielieden, kaderfuncties, …). Je moet dus zeker rekening houden met bepaalde voorwaarden.
 • Gelet op het eenheidsstatuut mag je geen onderscheid meer maken tussen de voorwaarden voor arbeiders en bedienden.
 • Als werknemer krijg je het kapitaal van je groepsverzekering pas uitbetaald wanneer je met wettelijk pensioen gaat of wanneer je voldoet aan de voorwaarden voor een vervroegd wettelijk pensioen. Je kan je groepsverzekering, als het groepsverzekeringsreglement dit toelaat, wel voordien al gebruiken om vastgoed te kopen, bouwen of verbouwen. Bijvoorbeeld door een voorschot op de reserve op te vragen.

Groepsverzekering ook voor zelfstandigen?

Ja, dat kan. Dit wordt dan een Individuele Pensioentoezegging genoemd, afgekort IPT.

Offerte voor een groepsverzekering

Wil je graag een gedetailleerde offerte voor een groepsverzekering voor je bedrijf? Contacteer ons dan meteen.