Afspraak maken

Ben je zelfstandige? Dan weet je dat je er goed aan doet om zelf voor een aanvullend pensioen te zorgen. Werk je met een vennootschap? Dan is een Individuele Pensioentoezegging (IPT) een ideale oplossing daartoe.

Waarom is het zo belangrijk om zelf voor een extra appeltje voor de dorst te sparen? Omdat je wettelijk pensioen nooit zal volstaan om je levensstandaard te behouden na je pensionering. Er gaapt immers een brede kloof tussen je laatste loon en je maandelijkse pensioenuitkering. Pensioenplannen zoals een IPT verkleinen die kloof.

Je vennootschap sluit de IPT af en betaalt de premies. Dat is erg interessant, want je moet je privévermogen dus niet aanspreken om de premies te betalen. Jijzelf krijgt het bijeengespaarde kapitaal wel privé als je later met wettelijk pensioen gaat.

IPT is fiscaal voordelig voor je vennootschap …

Je vennootschap mag de premies fiscaal aftrekken als beroepskosten, op voorwaarde dat de 80%-regel gerespecteerd wordt en je maandelijks een regelmatig inkomen geniet. Wij berekenen voor jou hoeveel premie je vennootschap elk jaar exact mag storten. Indien nodig nemen we ook contact met je boekhouder.

… maar ook voor jou

Wanneer je IPT uitgekeerd wordt, betaal je eenmalig belastingen op het kapitaal. Het belastingtarief ligt een stuk lager dan de tarieven in de vennootschapsbelasting en situeert zich tussen 10 en 20%. Hoeveel het exact bedraagt, hangt onder andere af van de leeftijd waarop het kapitaal uitgekeerd wordt. Zo is het 20% als je het kapitaal opvraagt op je 60ste, terwijl het op 65 jaar slechts 10% is (als je tot die leeftijd actief gebleven bent). Dit maakt dat je via een IPT netto veel meer overhoudt dan bij een gelijkwaardige verhoging van je brutoloon.

Backservice in je IPT voor ruimte uit het verleden

Je kan in je IPT een backservice doen. Dat is een inhaalpremie die je betaalt voor de jaren uit het verleden. Zo mag je teruggaan tot 10 jaar vóór je de vennootschap oprichtte. Op die manier kan je nog overgebleven fiscale ruimte uit het verleden optimaal benutten. Het is ook een handige manier om in één of meerdere jaren de winst van je vennootschap te doen dalen en zo minder vennootschapsbelasting te betalen.

Je pensioenkapitaal in een IPT is beschermd, zelfs bij faillissement

Heb je pech en gaat je vennootschap failliet? Dan heeft dit geen gevolgen voor het pensioenkapitaal dat je via je IPT opgebouwd hebt. Dat is immers afgeschermd van mogelijke schuldeisers.

Extra financiële bescherming voor je gezin via je IPT

Je kan in je IPT aanvullende waarborgen opnemen met het oog op een betere financiële bescherming van je gezin:

  • een overlijdenswaarborg, die voorziet in de uitkering van een extra kapitaal als jij zou overlijden vóór de einddatum van het contract.
  • een arbeidsongeschiktheidsdekking, die je een maandelijkse rente oplevert als je gedurende langere tijd niet kunt werken door een ongeval of ziekte. Dit is erg belangrijk, want tijdens je arbeidsongeschiktheid dalen je inkomsten, maar blijven je kosten quasi dezelfde.

IPT gebruiken voor vastgoed

Heb je een vastgoeddroom? Wil je een woning bouwen, verbouwen of kopen? Dan kan je jouw IPT daarvoor gebruiken. Je kan immers een voorschot op de reserve opvragen. Dat valt meestal voordeliger uit dan een traditionele hypotheeklening.

IPT is cumuleerbaar met andere pensioenplannen

Je kan je IPT perfect combineren met andere aanvullende pensioenplannen, zoals een VAPZ, pensioensparen en langetermijnsparen.

Vragen over een IPT?

Wil je graag een persoonlijk voorstel voor een Individuele Pensioentoezegging (IPT)? Neem dan meteen contact met ons op. We werken een offerte op maat voor jou uit.