Afspraak maken

Wil je over een sterke bijkomende troefkaart beschikken in de war for talent? Neem dan een collectieve hospitalisatieverzekering voor je medewerkers. Ontdek hier waarom een collectieve hospitalisatieverzekering interessant is voor je medewerkers én voor je onderneming.

Geen zware ziekenhuisfacturen dankzij een hospitalisatieverzekering!

Een ziekenhuisopname zorgt niet enkel voor medische, praktische en soms mentale zorgen, maar kost vaak ook handenvol geld. Met een hospitalisatieverzekering bespaar je je personeelsleden een financiële kater. Meer nog, je medewerkers hoeven de factuur zelfs niet voor te schieten. De betaling wordt rechtstreeks geregeld tussen het ziekenhuis en de verzekeringsmaatschappij.

Hospitalisatieverzekering = een mooie bonus voor je medewerkers

Ben je vaak op zoek naar nieuwe medewerkers? Dan heb je ongetwijfeld al gemerkt dat het niet eenvoudig is om sterke kandidaten te overtuigen. De concurrentie woedt hevig en je gooit best zoveel mogelijk troeven op tafel. Een hospitalisatieverzekering is daarbij een belangrijke meerwaarde. Het is immers een hele concrete, praktische bonus voor je medewerkers, die blij zijn dat ze op moeilijke momenten geholpen worden. Kan je zo’n hospitalisatieverzekering aanbieden, dan heb je bij een aantal kandidaten alvast een streepje voor.

Hospitalisatieverzekering met ruime waarborgen

Onze collectieve hospitalisatieverzekering betaalt de medische kosten van je werknemers voor een ziekenhuisopname naar aanleiding van een ziekte, ongeval, bevalling of zwangerschapscomplicatie. De dekking geldt wereldwijd. Binnen Europa betalen we alle kosten (100%) na tussenkomst van het ziekenfonds, buiten Europa 50% (met een maximum van 6.250 euro per hospitalisatie).


Welke kosten worden vergoed?

 • alle medische kosten tijdens de ziekenhuisopname: raadplegingen, onderzoeken, ingrepen, geneesmiddelen, prothesen (op doktersvoorschrift), verblijfskosten, …
 • kosten voor aangepast medisch vervoer naar en van het ziekenhuis (tot 1.250 euro)
 • kosten voor medische verzorging (die rechtstreeks in verband staan met de aandoening waarvoor men in het ziekenhuis opgenomen was) in de periode vanaf 2 maanden vóór tot 6 maanden na de opname in het ziekenhuis. Dit wordt ook de waarborg pre- en posthospitalisatie genoemd.
 • kosten voor ambulante medische zorgen voor zware ziekten (zoals kanker, MS, dementie, diabetes, …). In de algemene voorwaarden van de verzekering is een lijst van 31 zware ziekten opgenomen.
 • kosten voor vruchtbaarheidsbehandelingen (zoals IVF), mits tussenkomst van het Riziv
 • thuisbevalling (tot 625 euro) en ambulante bevalling
 • palliatieve zorgen (die verleend worden in een door het RIZIV als zodanig erkende dienst binnen een ziekenhuis) en mortuariumkosten (die op de ziekenhuisfactuur in rekening gebracht worden)
 • kosten voor overnachting van de ouders bij de opname van een kind
 • hospitalisatiekosten voor een aanverwante donor
 • (niet-)reconstructieve en plastische heelkunde na een ongeval of ziekte

Hospitalisatieverzekering: ook zaakvoerder én het gezin van de werknemers verzekerd

Je wil niet alleen je werknemers beschermen, maar ook jezelf? Geen probleem! Je kan jezelf en je gezin (inwonende partner en ongehuwde kinderen jonger dan 25) perfect mee opnemen in de polis.

Ook je medewerkers kunnen hun gezin mee verzekeren.

Je kiest zelf de franchise

Je kan zelf de franchise bepalen. Dit is het bedrag dat je werknemers zelf moeten betalen. Hoe hoger die franchise, des te lager de premie die je betaalt.


Onze hospitalisatieverzekering biedt erg ruime waarborgen. Toch zijn er ook een aantal beperkingen in de dekking. 
 • Wordt je medewerker opgenomen in één van de dure ziekenhuizen in ons land én vraagt hij zelf om een eenpersoonskamer met supplementen voor de patiënt? Dan betaalt hij of zij 50% van het persoonlijke aandeel van de factuur zelf. De lijst van deze dure ziekenhuizen kan je opvragen bij uw KBC-tussenpersoon.
 • De volgende kosten zijn niet verzekerd:
  • zuiver esthetische ingrepen
  • tandimplantaten en tandprothesen zonder wettelijke tussenkomst
  • experimentele behandelingen
  • prothesen die niet medisch noodzakelijk zijn voor het dagelijks gebruik maar gebruikt worden voor het beoefenen van een sport/hobby
  • contraceptieve behandelingen
  • poging tot zelfmoord
  • ziekte voortvloeiend uit overmatig alcohol of drugsgebruik
  • ongeval in staat van dronkenschap of onder invloed van verdovende middelen
  • ongevallen die gebeuren tijdens sportbeoefening in het kader van een arbeidsovereenkomst
  • kosten zonder wettelijke tussenkomst in de waarborg pre- en posthospitalisatie en de waarborg zware ziekten
  • kosten voor een bevalling naar aanleiding van een reeds bestaande zwangerschap

De precieze omvang van de waarborgen staat beschreven in de algemene voorwaarden van het contract. Je kan die te allen tijde raadplegen. Wij bespreken vanzelfsprekend de waarborgen en uitsluitingen uitgebreid met jou vooraleer je jouw handtekening plaatst.

Welke verplichtingen heb je bij een hospitalisatieverzekering als werknemer?

Er zijn geen medische formaliteiten vanaf 5 personeelsleden.

Praktisch uiterst eenvoudig voor werkgever én werknemer

We doen er alles aan om het leven van werkgever en werknemers zo eenvoudig mogelijk te maken in het kader van de hospitalisatieverzekering:

 • Als werkgever beschik je over een zeer gebruiksvriendelijke digitale tool (KBC Business Dashboard), die je toelaat om de aansluitingen op een erg eenvoudige en efficiënte manier te beheren.
 • Werknemers beschikken over een AssurCard. Die zorgt ervoor dat zelf de factuur van een ziekenhuisopname niet moeten voorschieten, maar dat alles rechtstreeks geregeld wordt tussen ziekenhuis en verzekeraar.

Ook de terugbetaling van geneesmiddelen in de periode vóór en na de opname verloopt erg makkelijk. Dat gebeurt via een barcode die de medewerker per brief ontvangt. Telkens hij of zij geneesmiddelen haalt bij de apotheker, scant die laatste de barcode, zodat alle info meteen bij de verzekeraar terechtkomt. Die kan dan sneller tot de terugbetaling overgaan.

Individuele voortzetting hospitalisatieverzekering bij ontslag of pensioen

Als een medewerker zijn ontslag geeft of krijgt, of met pensioen gaat, dan kan hij of zij de hospitalisatieverzekering op individuele basis verder zetten. Dit kan in bepaalde gevallen zelfs zonder een medische vragenlijst. Wel is het mogelijk dat de premie verhoogt.

Meer weten over een hospitalisatieverzekering voor je werknemers?

Neem dan meteen contact met ons op. We bekijken samen de mogelijkheden en bezorgen je een gedetailleerde offerte.