Afspraak maken

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering te nemen voor je medewerkers. Wat moet je zeker weten over zo’n arbeidsongevallenverzekering?

Wat is een arbeidsongevallenverzekering?

Deze polis dekt de financiële gevolgen van een arbeidsongeval voor werknemers. Zo voorziet de arbeidsongevallenverzekering bijvoorbeeld in een terugbetaling van medische kosten, een uitkering in geval van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit, de uitkering van een kapitaal aan de nabestaanden ingeval van een dodelijk arbeidsongeval, …

Wie dekt de arbeidsongevallenverzekering?

De arbeidsongevallenverzekering dekt je medewerkers (in loondienst, geen zelfstandigen), jobstudenten, studenten die een stage bij je bedrijf doen, … Jijzelf als werkgever bent dus niet standaard gedekt door de arbeidsongevallenverzekering. Ook je zelfstandige medewerkers of onderaannemers vallen erbuiten.

Wat dekt de arbeidsongevallenverzekering niet?

Zoals we al stelden, geldt de arbeidsongevallenverzekering enkel voor je medewerkers. Dus niet voor jezelf en voor zelfstandige partners of leveranciers. Je kan voor jezelf, onbezoldigde helpers en derden (bv. klanten en sollicitanten) wel een aparte ongevallenverzekering nemen.

Verder biedt de arbeidsongevallenverzekering geen dekking voor stoffelijke schade (bv. beschadigde kledij). Ook morele schade is niet verzekerd.

Wat als je geen arbeidsongevallenverzekering hebt?

Werk je met mensen op de payroll? Dan moet je een arbeidsongevallenverzekering afsluiten, zo eenvoudig is dat. Zelfs wanneer mensen maar één dag bij je komen werken. Doe je dit niet en doet er zich een arbeidsongeval voor, dan word je automatisch aangesloten bij Fedris, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s.

De uitkeringen die Fedris moet doen aan de werknemer in het kader van diens arbeidsongeval, zullen door Fedris van jou teruggevorderd worden. Bovendien loop je zelfs het risico op zware boetes en een gevangenisstraf. Aangezien de bedragen zeer hoog kunnen oplopen, vermijd je dit maar beter. Gewoon meteen een arbeidsongevallenverzekering nemen is de boodschap!


Waarom sluit je best een arbeidsongevallenverzekering via Cover’d af?

 • Je geniet kosteloos de volgende extra waarborgen, bovenop de dekking die in de wet al voorzien is:
  • Thuiswerk is verzekerd.
  • Ongevallen tijdens evenementen die door jou als werkgever georganiseerd zijn, zijn gedekt.
  • Ook arbeidsongevallen tijdens opdrachten in het buitenland zijn verzekerd, net als dienstopdrachten in België waarbij minstens één overnachting geldt.
  • Bij een dodelijk arbeidsongeval wordt het overlijdenskapitaal ook uitgekeerd aan de wettelijk of feitelijk samenwonende partner.
 • Naast de wettelijke dekkingen van een arbeidsongevallenverzekering, kan je deze nog uitbreiden:
  • De vergoedingen in het kader van arbeidsongevallen worden berekend op basis van een geplafonneerd loon. Je kan medewerkers die meer verdienen dan dit loonplafond extra beschermen door ook het excedentloon te verzekeren.
  • Je kan het gewaarborgd loon verzekeren dat jij moet betalen aan je werknemer die arbeidsongeschikt is door een arbeidsongeval.
  • Een bijstandsverzekering voor dienstopdrachten in binnen- en buitenland: deze voorziet onder andere in de vergoeding van opsporings- en reddingskosten, repatriëring, vervoer van bagage, …
  • Een aanvullende verzekering voor medische en begrafeniskosten.
  • Een dekking voor ongevallen in het privéleven van je werknemer.
 • Je kan rekenen op de kennis en ervaring van ons team.

Wil je graag een offerte voor een arbeidsongevallenverzekering?

Neem dan meteen contact met ons op. Onze specialisten stellen voor jou een offerte op maat op.