Afspraak maken

Ga je een nieuwe woning bouwen? Of plan je een grondige verbouwing? Dan is een AlleBouwplaatsRisico’s-Verzekering, of een ABR-polis, erg nuttig. Waarom dat precies het geval is, lees je hier.

Wat is een ABR-verzekering?

Bij een bouwproject zijn vaak heel wat partijen betrokken: de bouwheer, aannemers, onderaannemers, de architect, studiebureaus, leveranciers, een veiligheidscoördinator, … Al deze partijen hebben een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten om zich in te dekken tegen schade aan derden. Maar als er iets misgaat, kan er heel wat discussie ontstaan over de vraag wie nu precies aansprakelijk is ... En discussie zorgen voor extra kosten, vertragingen, …

Om dergelijke poespas te vermijden, is een ABR-verzekering interessant: het gaat om één polis die dekking biedt voor materiële schade tijdens de bouwwerken, de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerden en schade aan bestaande goederen van de bouwheer (bv. bij afbraakwerken).

Een ABR-polis is maatwerk. Wij overlopen samen met jou je bouwproject in detail en zorgen ervoor dat je verzekering de juiste waarborgen bevat. Wil je graag een offerte voor een ABR-verzekering? Maak dan meteen een afspraak.

Voordelen van een ABR-verzekering

 • Er is duidelijkheid: de ABR-polis zorgt ervoor dat er een rechtsgeldige verzekering is voor alle partijen die bij het bouwproject betrokken zijn.
 • De premie voor de ABR-polis ligt lager dan de optelsom van de premies voor alle afzonderlijke verzekeringen.
 • De discussie over wie er precies aansprakelijk is voor de schade, hoeft niet gevoerd te worden. Alle betrokken partijen kunnen immers in de ABR-polis verzekerd worden. De schade dient natuurlijk wel veroorzaakt te zijn door de werken in het kader van het project.

Wat dekt een ABR-verzekering niet?

Hoewel een ABR-verzekering een zeer uitgebreide dekking biedt, zijn bepaalde risico’s uitgesloten. We zetten er enkele op een rijtje. Opgelet, deze lijst is niet exhaustief.

 • schade door niet-geregistreerde aannemers
 • machinebreuk
 • verlies van documenten
 • schade door ingebruikname van beschadigde goederen vóór definitieve herstelling
 • niet-materiële schade
 • schade door voertuigen
 • opzettelijke schade door de verzekerde
 • schade aan toevertrouwde goederen
 • boetes
 • slijtage

Voor wie is een ABR-verzekering interessant?

Een ABR-verzekering is zinvol voor iedereen die regelmatig op een bouwwerf komt:

 • bouwheren
 • aannemers en onderaannemers
 • architecten en studiebureaus
 • bouwpromotoren
 • leveranciers

Is een ABR-verzekering wettelijk verplicht?

Neen, maar ze is wel sterk aangewezen.

Waarop moet je letten als je een ABR-polis afsluit?

 • Iedereen die betrokken is bij het bouwproject moet expliciet in de polis vermeld worden.
 • De polis kan afgesloten worden door de bouwheer, maar ook door de aannemer.
 • Sluit de polis af vooraleer de werken starten.
 • Bespreek samen met ons de gewenste duurtijd van de dekking. Hou rekening met eventuele vertragingen in het bouwproces. Het is ook mogelijk om de periode van de voorlopige oplevering mee op te nemen in de dekking van de ABR-verzekering.

Vragen over een ABR-verzekering

Contacteer ons voor een persoonlijke afspraak. We bekijken samen hoe we voor jou een ABR-polis op maat kunnen samenstellen.