Afspraak maken

Wanneer kan je een beroep doen op je omniumverzekering?

Een ongeluk is zo gebeurd. Je BA-verzekering vergoedt, als jij in fout bent, de schade van de tegenpartij. Maar voor je eigen schade heb je een omniumverzekering nodig. Wat maakt een omniumverzekering zo onmisbaar voor nieuwe en (jonge) tweedehandswagens?


Wat dekt een volledige omnium?

Een volledige omnium beschermt je tegen:
- schade door een aanrijding
- schade door brand
- glasbreuk
- vandalisme
- schade door natuurkrachten (storm, hagel, bliksem, overstroming…)
- diefstal
- schade door een botsing met dieren en zelfs het knagen van marters
- schade door het vallen van luchtvaartuigen

We gaan bij KBC evenwel verder dan andere verzekeraars. Zo geniet je een aantal extra dekkingen die je een nog betere bescherming bieden.
- Schade door verkeerd tanken is gedekt.
- Wij vergoeden ook de kosten voor de vervanging van sloten of het herprogrammeren van het vergrendelingssysteem na diefstal van je autosleutels.
- Raak je gewond bij een car- of homejacking, dan betalen wij de kosten voor medische verzorging.
- De Belasting op Inverkeerstelling (BIV) is gratis meeverzekerd in geval van total loss.
- Tot 30 maanden na de aankoop van je wagen krijg je de volledige aankoopprijs terug bij een diefstal of total loss.
- Spullen die je in je auto vervoert en voor privégebruik dienen, worden terugbetaald tot 1.500 euro als er ook schade aan je auto is. Dit geldt ook voor de fietsen op je fietsendrager en de bagage in je dakkoffer.
- We vergoeden ook de extra uitrusting van je auto die je niet meer kunt gebruiken na een total loss, zoals je winterbanden of je dakkoffer.
- Je kan de optie 10% activeren. Zo krijg je 10% extra schadevergoeding bij een totaal verlies of diefstal.

Kortom, een omniumverzekering van KBC geeft je een heel veilig gevoel.

Wat dekt een mini- of kleine omnium?

Is je auto al enkele jaren oud en vind je het niet langer nodig om je eigen schade te verzekeren? dan is een mini- of kleine omnium een goede oplossing. Zo blijf je verzekerd voor:
- glasbreuk
- inbraak, diefstal (en vandalisme tijdens een poging tot diefstal)
- schade door natuurkrachten (storm, hagel, bliksem, overstroming…)
- schade door brand
- schade door een aanrijding met loslopend wild of andere dieren
- schade door het knagen van een marter aan kabels en leidingen in je auto
- schade door het vallen van luchtvaartuigen

Wat is er niet gedekt?

De omniumverzekering van KBC is een allerisicopolis. Dit betekent dat alles verzekerd is, tenzij wat expliciet uitgesloten is. Wat zijn de belangrijkste uitsluitingen?

- Je auto wordt gestolen, maar je had hem op de openbare weg achtergelaten en niet op slot gedaan.
- Schade die je opzettelijk veroorzaakt hebt, is niet gedekt.
- Schade aan onderdelen van je wagen door slijtage of een gebrekkig onderhoud.
- Je eigen lichamelijke schade als je gewond geraakt bij een ongeval en jij de bestuurder was: hiervoor heb je een persoonlijke ongevallenverzekering nodig.
- Schade die je veroorzaakt in staat van dronkenschap (of met een alcoholintoxicatie van minstens 1,5 promille) of onder invloed van drank of drugs.
- Schade die je veroorzaakt als je je auto bestuurt zonder te voldoen aan de voorwaarden die de Belgische wetten en reglementen ter zake voorschrijven.
- Bij een mini- of kleine omnium is ook je eigen schade bij een ongeval in fout niet verzekerd.

Wens je graag een offerte voor een volledige of kleine omnium? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten.

Wanneer kan je een beroep doen op je omniumverzekering?