Afspraak maken

Als ondernemer ben je het gewend om zelf aan de kar te trekken en de touwtjes in handen te nemen. Maar wat als Murphy het op jou gemunt heeft en je door ziekte of een ongeval voor lange tijd arbeidsongeschikt bent? Met een verzekering Gewaarborgd inkomen verklein je alvast de kloof tussen je normale loon en je arbeidsongeschiktheidsuitkering.


Wanneer je als zelfstandige voor een langere periode (minstens acht dagen) arbeidsongeschikt bent, krijg je een dagvergoeding van het Riziv (berekend vanaf de eerste dag - bij tijdige aangifte). Dat lijkt dus een mooie bescherming, maar … die dagvergoeding ligt wellicht fors lager dan je normale loon. En dat terwijl je vaste kosten gewoon blijven doorlopen. 


Om te vermijden dat je al snel je spaargeld moet aanspreken, is een verzekering Gewaarborgd inkomen een must. Die zorgt immers voor een extra uitkering bovenop de vergoeding vanuit het Riziv


Je verzekert je loon


Concreet zal je in een verzekering Gewaarborgd inkomen een bepaald percentage van je loon verzekeren. Bij ons kan je tot 80% van je loon verzekeren. We raden je aan om voor 80% te kiezen, en niet voor een lager bedrag. Zo bescherm je jezelf immers beter.

Voordelen van een verzekering Gewaarborgd inkomen


- Je beschermt je levensstandaard als je een tijd lang niet kunt werken. Zo kan je met de uitkering van je verzekeraar en de uitkering van het Riziv verder aan je financiële verplichtingen voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de aflossing van een woonkrediet, maar ook aan dagelijkse kosten voor levensonderhoud.
- De premie voor de verzekering is volledig fiscaal aftrekbaar, zowel wanneer je een eenmanszaak hebt of als je met een vennootschap werkt.
- De uitkering in het kader van de verzekering Gewaarborgd inkomen wordt belast als een vervangingsinkomen (wat voordeliger is dan het belastingtarief voor reguliere inkomsten) als deze inkomensverlies afdekt.
- Je kiest zelf hoe lang de wachttijd bedraagt. Dit is de periode waarbinnen er geen uitkering gebeurt, ook wel de eigenrisicotermijn genoemd. Je hebt de keuze tussen 1, 3, 6 of 12 maanden.
- Je kan ook vrij bepalen of je de premie en de uitkering laat indexeren of niet. Door een indexatie kan je de inflatie counteren.
- Als je na één jaar arbeidsongeschiktheid invalide wordt, dan wordt je invaliditeitsgraad bepaald. Ligt die hoger dan je arbeidsongeschiktheidspercentage, dan zal je toch een uitkering krijgen op basis van je invaliditeitsgraad.
- De verzekering loopt in principe tot je 65ste, al kan je het contract opzeggen wanneer je dit wenst.
- De verzekering komt tussen bij ziekte, een privé- en een arbeidsongeval.

Hoe wordt de premie bepaald voor je verzekering Gewaarborgd inkomen?


De premie die je betaalt, hangt af van:
- Je leeftijd
Hoe jonger je bent wanneer je de verzekering onderschrijft, hoe goedkoper de polis.
- Je gezondheidstoestand en levensstijl
Hoe gezonder je bent, hoe goedkoper de premie. Hetzelfde geldt voor je levensstijl: hoe gezonder je leeft – je rookt bijvoorbeeld niet – hoe lager de premie.
- De verzekerde uitkering
Hoe hoger het verzekerde loon, hoe hoger de premie zal zijn.
-De wachttijd of eigenrisicotermijn
Hoe langer je eigenrisicotermijn, hoe voordeliger de premie.
-Je beroepsactiviteit
Voor sommige beroepen ligt de premie hoger dan voor andere. Dat heeft onder andere te maken met de risico’s die bepaalde beroepen meebrengen. Een dakwerker zal bijvoorbeeld een hogere premie betalen dan een fiscaal consultant.

Wat is er niet gedekt in een verzekering Gewaarborgd inkomen?


Ook al biedt onze verzekering Gewaarborgd inkomen je een hele brede dekking, toch zijn bepaalde risico’s uitgesloten:
- de gevolgen van een bestaande ziekte of een eerder ongeval
- een poging tot zelfmoord
- opzet
- de gevolgen van overmatig alcohol- of druggebruik
- bepaalde psychische stoornissen
Je vindt alle uitsluitingen in onze algemene voorwaarden.

Ben je zelfstandige met een vennootschap? Dan is de kans reëel dat de omzet van die vennootschap sterk daalt als jij een tijd uit de running bent. Om de vennootschap te beschermen tegen financiële zorgen, neem je best een omzetverzekering.

Meer weten over een verzekering Gewaarborgd inkomen?


Zit je nog met vragen over een polis Gewaarborgd inkomen en/of een omzetverzekering? Neem dan zeker contact met ons op.

Gewaarborgd inkomen een must?