Afspraak maken

De laatste maanden van 2021 zijn aangebroken.

Voor jou als ondernemer kan het belangrijk zijn om (in samenspraak met je boekhouder) te bekijken welke contracten uit de tak 'leven' fiscaal geoptimaliseerd kunnen worden.

We maken graag tijd voor een berekening op jouw maat.

Met volgende gegevens kunnen wij aan de slag:

  • je loongegevens
  • een copie van je sociale bijdrage (Q1 2021)
  • je totale pensioenreserve via www.mypension.be
  • eventueel de contactgegevens van je boekhouder

Deze data kan je ons bezorgen via mail aan verzekeringen.peeters.leven@verz.kbc.be.

We contacteren jou van zodra ons werk erop zit om een afspraak in te plannen.

Dit jaar nog fiscaal optimaliseren als zelfstandige of onderneming?