Afspraak maken

Vanaf vandaag, 1 februari 2022, treedt de nieuwe gedragscode van Assuralia voor de verzekering gewaarborgd inkomen in voege.

En dat is goed nieuws!

Een polis gewaarborgd inkomen is voor jou als zelfstandige immers één van de belangrijkste verzekeringen. Ze dekt je loonverlies als je arbeidsongeschikt bent na ziekte of ongeval. 

Je krijgt van de overheid dan wel een tegemoetkoming bij ziekte of invaliditeit, maar deze uitkering is nooit voldoende om je inkomensverlies volledig te compenseren. 

Om een polis gewaarborgd inkomen te onderschrijven moet je medisch geaccepteerd worden. En daar wringt voor ex-kankerpatiënten meestal het schoentje. Het was tot nu toe moeilijk of zelfs onmogelijk om een nieuwe polis gewaarborgd inkomen af te sluiten na een kankerbehandeling. 

De nieuwe wetgeving is een belangrijke stap voor duizenden mensen die van kanker genezen zijn, in het licht van de eigen financiële bescherming én die van het gezin. 

Zo bepaalt de wet dat er voor nieuwe polissen gewaarborgd inkomen geen rekening meer mag gehouden worden met een kankerverleden van meer dan 10 jaar na het succesvol beëindigen van de behandeling (als er geen herval is geweest).

Dit wil zeggen:

          - Geen uitsluiting van kanker (met uitzondering van een bestaande invaliditeit).

          - Geen bijpremies

          - Geen weigering op basis van de genezen kanker meer mogelijk

Bij KBC willen we nog verder gaan dan de reikwijdte van de wetgeving. Vraag je een bijkomende dekking aan, dan bekijken we je bestaande polis ook alsof ze onder de nieuwe gedragscode zou vallen.

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Kom zeker eens praten.

Als ex-kankerpatiënt een polis gewaarborgd inkomen afsluiten?